0

பெயல் நீர் சாரல்

வலைத்தளத்தில் படித்த இந்த நூலைப் பற்றிய விமர்சனம்! ஒரு நல்ல கவிதைக்கு உடல், உயிர், உள்ளம், உயிர்த்துடிப்பு எல்லாமே இருக்கிறது. Continue Reading