0

ஐங்குறுநூறு- 1. வாழி ஆதன் வாழி அவினி

வாழி ஆதன் வாழி அவினி
நெற்பல பொலிக பொன்பெரிது சிறக்க
எனவேட் டோ ளே யாயே யாமே Continue Reading

0

திருக்குறள் : கடவுள் வாழ்த்து : குறள் எண் : 1

எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன Continue Reading