0

சக்கி என்கின்ற சங்கீ வாசுதேவ்

சக்கி வாசுதேவினால் இந்து மதம் தாழ்த்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை இந்துத்துவாதிகள் Continue Reading

0

Think before touching Paari Saalan | பாரிசாலன் கேட்க ஆளில்லையா ? | @TamilanSankar.com

தமிழர்கள் நாம் அடி மேல் அடி வாங்கினாலும் ஒன்றை மட்டும் விட மறுக்கிறோம் அஃது எதுவென்றால் Continue Reading