0

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அசித்…

என்ன தான் தமிழர்கள் மாற்று மொழி நடிகர்களை தூக்கி கொண்டாடினாலும் அவர்கள் தமிழர்களுக்கு உண்மையாய் இருப்பதில்லை, அசித் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர் தான்… இதுவரை எனக்கு தெரிந்தவகையில் Continue Reading