0

அம்மையார் லீலாவதிக்கு வீரவணக்கம்

பெண்ணியம் பேசுவதாய்ப் புளுகித் தள்ளும் திராவிடர்களின் திருட்டுத்தனங்களை அவர்களே வெளிப்படுத்திய Continue Reading

0

வனிதா,லக்குமி,லூலூ, சாலினி இவர்களா நமக்கு உதாரணங்கள்!

இவர்களை பற்றியா பேசுவது என்று பலமுறை சிந்தித்தாலும் நமது சமூகத்தில் பெண்கள் இருக்கும் நிலையை கருதி பேசுவது என்கின்ற முடிவு உந்தி தள்ளியது. Continue Reading