0

மீரா மிதுன், கமலா ஆரிசு என்ன ஒரு கொடுமை!

நம்ம ஊருல ஒரு பழமொழி ஒண்ணு சொல்வாங்க, மேய்ற மாட்டை நக்குற மாடு கெடுத்த மாதிரினு அது இந்த மீரா மிதுன் விடயத்தில் சரியா போச்சு, Continue Reading