0

என்னடா நடக்குது இங்க DMK IPAC அலப்பறை!

ஒரு காலத்தில் காங்கிரசு கட்சி தமிழ்நாட்டுத் தேர்தலில் ஒரு ரூபாய் கொடுத்துத் தமிழர்களிடம் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கும் Continue Reading