0

பொணந்தின்னி என்ன சொல்லுது…

பிணந்தின்னி கருணாநிதிக்குச் சற்றும் குறைவில்லாதவர் தான் நமது மாண்புமிகு தற்போதைய பிரதமர் மோடி இந்திய ஒன்றியம் முழுதும் மக்கள் படும் அவதிகளைப் பார்க்கும் போது தொலைநோக்கு இல்லாத தலைவனால் ஏற்படும் அனர்த்தங்கள் சராசரி வாழ்நாளையே நரகத்தில் வாழ்வதற்கு ஒப்பாக்கிவிடுகிறது.

மக்கள் மாக்களாக இருக்கும் வரை இதற்குத் தீர்வு கிடையாது.

தமிழன் சங்கர்

வெஞ்சமர் களம் பார்த்த வீரத்தமிழர் இனம்...அடங்கி ஒடுங்கி மாற்றான் துச்சமென நினைத்துப் போடும் அடிமைச் சுதந்திரம் தேவையில்லை எனக்கு!