0

மதன்,ராசவேல்,மாரிதாசு,கருப்பர் கூட்டம் வேற யாருப்பா!

தமிழர்கள் தம் நிலை உணரவில்லை என்றால் வீணாகத் தமிழருக்கு உதவாத ஆட்சியில் சிக்கி துயரப்படும் நிலை தொடரும். திராவிடமும் இந்துத்துவமும் மேல்மட்டத்தில் கள்ள உறவை வைத்துக் கொண்டு இடை மட்டத்திலும் Continue Reading