0

காடு பொட்ட காடு!

இந்த உலகம் பல மனிதர்களை வழியெங்கும் பிரசவித்துக்கொண்டே போகும், சேவை என்று வருகிறவர்கள் Continue Reading

0

கிரகம் கிரகமாக நீங்கள் எங்கு போனாலும்…

எனது மர ரோமங்களை
பிடுங்கினீர்கள்
தாங்கிக் கொண்டேன், Continue Reading