0

கிரகம் கிரகமாக நீங்கள் எங்கு போனாலும்…

எனது மர ரோமங்களை
பிடுங்கினீர்கள்
தாங்கிக் கொண்டேன், Continue Reading

0

எங்கள் தமிழ்நாட்டைச் சுற்றி திரியும் கழுகுகள்!

ஒரு விழியும் போட வேண்டும் எதைப் பற்றி யார் அதிகம் பேசுகிறார்கள் என்று பார்த்தால் எங்கு எதைப் பற்றிப் படித்தாலும் கடைசியில் தமிழருக்கு Continue Reading

0

ரூம் போட்டு சிந்திச்ச EIA 2020 இதற்கு தானா!

பேரு என்னவோ Environmental Impact Assessment 2020 ஆன அதுக்குள்ள இவர்கள் வைத்திருக்கும் சரத்துக்குள் தான் நம்மை வியப்படைய வைக்கிறது. எந்த ஒரு குற்றமும் நடக்கும் முன்னர்த் தடுக்கப்படவேண்டும். Continue Reading