0

திராவிடம் ஒரு சமூகவிரோத கட்சி!

மக்கள் பார்த்துப் பார்த்து பழகிய கொடுமைகளைப் பார்க்கத் தயாராகிவிட்டனர்… திராவிடம் வேரோடு சரிய முதல் நிகழ்வு ஆரம்பம்…

நாதசு திருந்திவிட்டான் என்று நாதசே சொன்ன கதையாகத் திராவிட அயோக்கிய ஊடகங்கள் தொடர்ந்து திராவிட கட்சிகளை பற்றி உளறிக் கொட்டிக் கொண்டிருந்தவற்றை மக்கள் வருகின்ற ஐந்து வருடங்களில் புரிந்து கொள்வார்கள்.

தமிழன் சங்கர்

வெஞ்சமர் களம் பார்த்த வீரத்தமிழர் இனம்...அடங்கி ஒடுங்கி மாற்றான் துச்சமென நினைத்துப் போடும் அடிமைச் சுதந்திரம் தேவையில்லை எனக்கு!