0

கல்யாணசுந்தரம் அடுத்து என்ன ? | Seeman | NTK | @TamilanSankar.com

இதை எழுதும் போது சங்கடமாகத் தான் இருக்கிறது ஆனால் கல்யாணசுந்தரம் வெளியேற்றப்படுவது Continue Reading

0

கல்யாணசுந்தரம் கொஞ்சம் பொறுமை! | Seeman| NTK | @TamilanSankar.com

இந்தக் காணொளி போடலாமா இல்லை வேண்டாமா என்று பலமுறை யோசித்துப் போடவேண்டிய கட்டாயம் Continue Reading