0

கொரோனவை விடக் கொடியவர்கள் மாரிதாசும் திராவிட ஊடகங்களும்!

மக்கள் நாள்தோறும் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது அதற்கு எல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் தமிழர்களுக்குள் உளவியல் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் தேவையற்ற சித்தாந்த விளையாட்டுகளை என்னவென்று சொல்வது மரியதாசு Continue Reading