0

அம்மாக்களே, உங்களை வணங்குகிறோம்!

உயிர் உருக
உலகத்தின் வலியை
தாங்கியவளே…
மூத்தவள் நீ Continue Reading

0

தடை

ஆர்ப்பரிக்கும் அலைகளுக்கு
கடற்கரை மணல்
ஒரு தடை தான்!
கிழித்துப் பாயும் செவ்வொளிக்கு
மேகமூட்டம்
ஒரு தடை தான்! Continue Reading

0

பெயல் நீர் சாரல்

வலைத்தளத்தில் படித்த இந்த நூலைப் பற்றிய விமர்சனம்! ஒரு நல்ல கவிதைக்கு உடல், உயிர், உள்ளம், உயிர்த்துடிப்பு எல்லாமே இருக்கிறது. Continue Reading