0

தமிழ்நாட்டை இறுக்கும் திமுக இந்துத்துவா பாம்புகள் | DMK and BJP both poison | @TamilanSankar

திமுகவிற்கு வாக்களிக்கவில்லை என்றால் பாரதீய சனதா வந்துவிடும் எனும் போலி வாதத்தைச் சிலர் திணித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். Continue Reading

0

சிவனடியாரோ பெனிக்சோ, மதத்தின் பெயரால் துண்டாடாதீர்!

மதத்தின் பெயரால் சாதியின் பெயரால் தூண்டப்படும் உணர்ச்சி மனிதனை விலங்கினும் கொடிய மிருகமாய் மாற்றிவிடும் என்பது வரலாறு நமக்குக் கற்றுக் கொடுத்திருக்கும் பாடம் Continue Reading